لباس مجلسی با کار دست
لباس مجلسی ابی

گیپور مجلسی سورمه ای

لباس تور مجلسی ابی

لباس مجلسی با استین تور و رنگ آجری